Onze gemeente is een samenvoeging van de vroegere gemeenten van Blije en Holwerd. Binnen ons grondgebied bevond zich tot voor kort ook de gemeente van Ferwert-Hallum, die een samenvoeging was van de vroegere gemeenten van Oude Bildtzijl, Hallum en Ferwert. Hieronder vind u van de verschillende voormalige gemeenten een stukje geschiedenis.

Geschiedenis Holwerd

Geschiedenis Blije

Geschiedenis Oude Bildtzijl