Op vrijdag 29 maart 1946 werd er in de schuur van D. Krol een voorlichtingsavond gehouden onder leiding van ds. A. Jagersma van Minnertsga en met als spreker ds. J. Waagmeester van Murmerwoude. De avond werd door ongeveer 40 personen bezocht en na afloop van de vergadering was er gelegenheid om de akte van vrijmaking te tekenen.

Op zondag 31 maart 1946 wordt dan de eerste dienst gehouden in de schuur van D. Krol met als voorganger ds. A. Jagersma. De eerste ambtsdragers worden bevestigd in juli 1947. Op dat moment zijn er 14 belijdende leden en 16 doopleden. Ds. Jagersma vertrekt per 2 mei 1948 naar IJmuiden en doet daar op 9 mei intrede.

Er wordt gezocht naar een andere locatie. Die wordt gevonden. Vanaf zondag 10 november 1948 wordt de bewaarschool (de voorloper van de kleuterschool) gehuurd voor een bedrag van f 1,25 per zondag. Tegenwoordig doet dat gebouw dienst als dorpscentrum ‘De Syl’. De jaren daarna groeit het ledenaantal gestaag. Op 31 december 1952 zijn er 22 belijdende en 30 doopleden.

Op 29 maart 1963 wordt er gesproken over het steeds kleiner wordend aantal leden. Op dat moment zijn er 23 leden, verdeeld over 4 gezinnen. Op 31 december 1963 wordt de gemeente opgeheven en sluiten de leden zich aan bij de kerk van Hallum.