Geschiedenis Blije

 

Op zondag 19 mei 1946 was de eerste kerkdienst van de gereformeerd vrijgemaakte gemeente te Blije. De kerkdienst werd gehouden in het Stationsgebouw. In de in dat gebouw gebruikte ruimte, de ‘sorteerinrichting’, waren onvoldoende stoelen, maar wel voldoende aardappelbakjes beschikbaar. De kerk kreeg dan ook in de volksmond de bijnaam “bakjetsjerke”.

Voorafgaand aan de vrijmaking


De gereformeerde kerk van Blije had een bijzondere plaats in de regio. In de naburige plaatsen Holwerd en Ferwert, had respectievelijk in november 1944 en augustus 1945 de vrijmaking plaats. Gewacht werd op de reactie van de kerk van Blije. De indruk was namelijk dat veel gemeenteleden en ambtsdragers in Blije moeite hadden met de beslissingen van de synode.

In de zomer van 1945 werd door de kerk een bezwaarschrift over de synodebesluiten ingediend. In augustus 1945 legt de synode dit bezwaarschrift naast zich neer. De kerkenraad besluit vervolgens om de revisie-synode in het voorjaar 1946 af te wachten. Die synode komt in 1946 met de zogenaamde ‘vervangingsformule’. Binnen de kerkenraad is over deze formule geen eensgezindheid. Op 17 mei 1946 wordt er door een aantal ambtsdragers een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in het Stationsgebouw. Ds. Hagens voerde het woord en door 63 personen, waaronder 3 diakenen, wordt daar de akte van vrijmaking ondertekend. Op zondag 19 mei 1946 is dan de eerste kerkdienst van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Blije.

De eerste tijd na de vrijmaking


Op 29 mei 1946 wordt in Blije de eerste kerkenraadsvergadering gehouden, onder leiding van ds. Hagens van Leeuwarden. Op 21 juli 1946 de eerste viering van het avondmaal, met als voorganger ds. Poutsma van Deventer. Over de bezittingen en het gebruik van het kerkgebouw wordt vervolgens druk gecommuniceerd. De ruimte in het stationsgebouw wordt eerst nog gebruikt, maar al spoedig mag gebruik worden gemaakt van de Ned. Herv. Kerk te Blije, voor f 7,50 per dienst. Dit duurt tot november 1950.

Eigen kerkgebouw


In de kerkenraadsvergadering van 3 maart 1947 wordt het plan geuit om een eigen kerkgebouw te stichten.
 Op 14 maart tijdens de gemeentevergadering is er dan al een bouwcommissie benoemd bestaande uit B. v. Breeden, T. de Jong, S. Leestma en Th. Slager. Op 9 april komt al het voorstel om de grond waar de kerk nu op staat te kopen voor f 1,75 per m2. In de zomer van 1950 is het kerkgebouw gebouwd en op 16 november 1950 wordt de kerk in gebruik genomen. Ook wordt aan de Witteweg 4, een pastorie gekocht, die in mei 1950 wordt betrokken door ds. J. v.d. Zwaag. Op 31 oktober 1955 besluit de gemeentevergadering een orgel van Bakker en Timmenga te kopen voor f 3000,-. Dit orgel is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk (syn.) te Tzum.

Predikanten


Dominee F.F. Pels was predikant van de gemeente te Blije en Holwerd van 28 september 1947 tot 18 december 1949. Van 1 mei 1950 begon ds. J. van der Zwaag als predikant bij beide gemeenten. Op 1 oktober 1957 ging hij met emeritaat. Daarna gaat Blije afzonderlijk van Holwerd beroepen. Op 7 december 1958 begint ds. Scheltens, die blijft tot 22 augustus 1965 en dan vertrekt naar Zuidwolde. De jaren daarna wordt 18 keer een beroep uitgebracht, met evenzoveel bedanken. In 1971 en 1972 wordt vervolgens een nieuwe pastorie gebouwd, die in oktober 1972 wordt bewoond door de beroepen kandidaat P.F. Lameris. Dit is weer gezamenlijk met Holwerd. Hij blijft tot 8 mei 1977. Daarna neemt kandidaat W. Tiekstra op 1 januari 1978 het beroep aan. Onder leiding van hem, worden de gemeenten van Blije en Holwerd per 15 september 1979 samengevoegd.