Van eind maart tot oktober 2018 worden op Ameland samenkomsten verzorgd, Plaats van samenkomst is de Doopsgezinde kerk in Nes.

Namens de kerkenraad van Blije-Holwerd is er een commissie die de samenkomsten regelt. Contactpersonen zijn:

Secretaris:

Harm Norder, Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen

tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

commissieameland@live.nl

 

Voorzitter:

H. Feenstra, Taniastrjitte 15, 9171 MC Blije

tel: 0519-242100

Ook in 2018 gaat de commissie Ameland van de GKV. Blije-Holwerd D.V vanaf 1e Paasdag 1 April t/m Oktober 2018, zondagse samenkomsten organiseren in Nes op Ameland.

Om de samenkomsten goed voor te bereiden, ontvangt zij graag z.s.m., opgave van predikanten en broeders die hun vakantie doorbrengen op het eiland, en bereid zijn voor te gaan in de samenkomsten. Ook zij die niet met vakantie naar het eiland gaan, maar wel een zondag voor willen gaan in de samenkomsten zijn hartelijk welkom. Ook organisten, opgave wordt zeer op prijs gesteld. Het is fijn als je als voorganger weet dat er een organist(e) is om de zang te begeleiden.

Er gaat vanaf dit jaar wel het een en ander veranderen, Goede vrijdag gaat komen te vervallen, en ook voor sommigen diensten, die door tegenvallende aantallen bezoekers niet meer zijn te bekostigen, komen bij deze ook te vervallen. Het advies is dan ook om nog meer dan vorige jaren de website goed in de gaten te houden

De samenkomsten worden gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan het Vermaningspad 10 in Nes.

Deze diensten beginnen ‘s morgens meestal om 09.00u of 11.00u, en ‘s middags 16.30u. Zie hiervoor het onderstaande rooster.

Opgave voor het hele seizoen zijn welkom bij de secr. van de cie:

H. Norder Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen, Tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

Email-adres:  commissieameland@live.nl Info; Websites gkv.nl en gkvnoordfriesland.nl

Rooster 2018:

!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!
datum NES Voorganger NES Voorganger Bijz.Heden
NES
   1 Apr 11.00u Br Westerman 16.30u Geen Dienst Pasen NES
29 Apr 11.00u Br Norder 16.30u Geen Dienst Meivakantie NES
  6 Mei 11.00u Br Norder 16.30u Vervallen NES
10 Mei 11.00u Vervallen 16.30u Geen Dienst Hemelvaartsdag NES
20 Mei 11.00u Vervallen 16.30u Geen Dienst Pinksteren NES
 8 Juli 11.00u Br. Norder 16.30u Br. Norder Vakantie Zuid NES
15 Juli 11.00u Br. Westerman 16.30u Br. Westerman Vakantie Midden NES
22 Juli

 

29 Juli

11.00u

 

11.00u

Br. de Visser

 

Br. Greven

16.30u

 

16.30u

Br. de Visser

 

Br. Greven

Vakantie Noord

 

 

NES

 

NES

 5 Aug 09.00u Br. Greven 16.30u Br. Greven NES
12 Aug 11.00u Br. Norder 16.30u Br. Norder NES
19 Aug 09.00u Br. Westerman 16.30u Br. Westerman NES
26 Aug 11.00u Br. Bijker 16.30u ???????? NES
2 Sept 11.00u Br. Klok 16.30u ???????? NES
21 Okt 11.00u Br. Sneep 16.30u ???????? NES
!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!

KerkNesBinnen KerkteNes Nes2

Foto 1, 2 en 3: Doopsgezinde kerk, Vermaningspad 1, 9163 JD, Nes.