i.v.m. het corona virus worden er in heel 2020 geen diensten belegd in de Doopsgezinde kerk in Nes georganiseerd vanuit de Commissie Ameland.

Wij willen u allen van harte uitnodigen om het volgend jaar weer samen met ons de diensten te gaan houden.

Namens de kerkenraad van Blije-Holwerd is er een commissie die de samenkomsten regelt. Contactpersonen zijn:

Secretaris:

Harm Norder, Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen

tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

commissieameland@live.nl

 

Voorzitter:

H. Feenstra, Taniastrjitte 15, 9171 MC Blije

tel: 0519-242100

GEEN SAMENKOMSTEN IN 2020!!!!!!!!!!!!!!!

Ook in 2021 gaat de commissie Ameland van de GKV. Blije-Holwerd D.V zondagse samenkomsten organiseren in Nes op Ameland. Er gaat vanaf dit jaar wel het een en ander veranderen. I.v.m de steeds lagere bezoekers aantallen gaan we vanaf dit jaar alleen nog maar diensten organiseren in de schoolvakanties, dus de Grote, voorjaars, mei en najaarsvakanties. Ik wil u verzoeken om de site steeds in de gaten te houden, i.v.m. het te organiseren samenkomsten.

Om de samenkomsten goed voor te bereiden, ontvangt zij graag z.s.m., opgave van predikanten en broeders die hun vakantie doorbrengen op het eiland, en bereid zijn voor te gaan in de samenkomsten. Ook zij die niet met vakantie naar het eiland gaan, maar wel een zondag voor willen gaan in de samenkomsten zijn hartelijk welkom. Ook organisten, opgave wordt zeer op prijs gesteld. Het is fijn als je als voorganger weet dat er een organist(e) is om de zang te begeleiden.

De samenkomsten worden gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan het Vermaningspad 10 in Nes.

Deze diensten beginnen ‘s morgens meestal om 09.00u of 11.00u, en ‘s middags 16.30u. Zie hiervoor het onderstaande rooster.

Opgave voor het hele seizoen zijn welkom bij de secr. van de cie:

H. Norder Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen, Tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

Email-adres:  commissieameland@live.nl Info; Websites gkv.nl en gkvnoordfriesland.nl

Rooster 2021:

!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!
datum NES Voorganger NES Voorganger Bijz. Heden
Br.  16.30u Br.
Br.  16.30u Br. NES
  Br  16.30u Br. NES
    16.30u Br. NES
  16.30u Br. NES
Br.  16.30u Br. NES
Br.      16.30u Br. NES
Br.                16.30u Br.  NES

 

 

 

 

 

 

Br.

 

Br. 

 16.30u

 

 

Br. 

 

Br. 

 

 

 

NES

 

NES

  Br.  Br.  NES
Br.  Br.  NES
NES
NES
Br.  Br.  NES
!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!

Foto 1, 2 en 3: Doopsgezinde kerk, Vermaningspad 1, 9163 JD, Nes.