Van eind maart tot oktober 2019 worden op Ameland samenkomsten verzorgd, Plaats van samenkomst is de Doopsgezinde kerk in Nes.

Namens de kerkenraad van Blije-Holwerd is er een commissie die de samenkomsten regelt. Contactpersonen zijn:

Secretaris:

Harm Norder, Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen

tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

commissieameland@live.nl

 

Voorzitter:

H. Feenstra, Taniastrjitte 15, 9171 MC Blije

tel: 0519-242100

Ook in 2019 gaat de commissie Ameland van de GKV. Blije-Holwerd D.V vanaf Goede Vrijdag 19 April t/m Oktober 2019, zondagse samenkomsten organiseren in Nes op Ameland.

Om de samenkomsten goed voor te bereiden, ontvangt zij graag z.s.m., opgave van predikanten en broeders die hun vakantie doorbrengen op het eiland, en bereid zijn voor te gaan in de samenkomsten. Ook zij die niet met vakantie naar het eiland gaan, maar wel een zondag voor willen gaan in de samenkomsten zijn hartelijk welkom. Ook organisten, opgave wordt zeer op prijs gesteld. Het is fijn als je als voorganger weet dat er een organist(e) is om de zang te begeleiden.

Er gaat vanaf dit jaar wel het een en ander veranderen, Goede vrijdag gaat dit jaar weer gewoon door, maar voor andere diensten, die door tegenvallende aantallen bezoekers niet meer zijn te bekostigen, komen te vervallen. Het advies is dan ook om nog meer dan vorige jaren de website goed in de gaten te houden

De samenkomsten worden gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan het Vermaningspad 10 in Nes.

Deze diensten beginnen ‘s morgens meestal om 09.00u of 11.00u, en ‘s middags 16.30u. Zie hiervoor het onderstaande rooster.

Opgave voor het hele seizoen zijn welkom bij de secr. van de cie:

H. Norder Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen, Tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

Email-adres:  commissieameland@live.nl Info; Websites gkv.nl en gkvnoordfriesland.nl

Rooster 2019:

!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!
datum NES Voorganger NES Voorganger Bijz.Heden
19 Apr 19.00u Br. Sneep Goede Vrijdag NES
 21 Apr 11.00u Br. Sneep 16.30u ????????????? Pasen NES
 28 Apr 09.00u Br Norder 16.30u ????????????? Meivakantie NES
    11.00u 16.30u NES
  11.00u Geen Dienst 16.30u Geen Dienst Hemelvaartsdag NES
09 Juni 11.00u Br. Norder 16.30u ????????????? Pinksteren NES
14 Juli  11.00u Br. de Visser 16.30u Br. de Visser Vakantie Zuid NES
 21 Juli 11.00u Br. Lamberink 16.30u Br. Lamberink Vakantie Midden NES

 28 Juli

 

04 Aug

11.00u

 

11.00u

Br. Wieske

 

Br. Greven

16.30u

 

16.30u

Geen dienst

 

Br. Greven

Vakantie Noord

 

 

NES

 

NES

 11 Aug 09.00u Br. Greven 16.30u Br. Greven NES
18 Aug 11.00u Br. Norder 16.30u Br. Norder NES
25 Aug 09.00u vervallen 16.30u vervallen NES
01 Sept 11.00u Vervallen 16.30u Vervallen NES
20 Okt 11.00u Br. Sneep 16.30u Br. Sneep NES
!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!

Foto 1, 2 en 3: Doopsgezinde kerk, Vermaningspad 1, 9163 JD, Nes.