14 juli 2019

  9.30 uur ds. J.J. Verwey (Leeuwarden)
14.00 uur ds. T. Nap (Drachten)

21 juli 2019

  9.30 uur ds. S. de Vries (Zwolle)
14.00 uur ds. J. Jongsma (Wâlterswâld)

28 juli 2019

  9.30 uur leesdienst
14.00 uur ds. J. van de Wetering (Tuk)

4 aug. 2019

  9.30 uur ds. M.H. de Boer (Tolbert)
14.00 uur ds. H. Bondt (Leek)

11 aug. 2019

  9.30 uur leesdienst
14.00 uur ds. T. Groenveld (Drachten)

18 aug. 2019

  9.30 uur ds. A.H. Driest (Groningen)
16.30 uur ds. S. Braaksma (Leeuwarden)

25 aug. 2019

  9.30 uur ds. A. Krijgsheld (Ureterp)
14.30 uur ds. M.K. Boersema (doopdienst)

1 sept. 2019

  9.30 uur ds. P. Groen (Heerenveen), voorbereiding Heilig Avondmaal
14.00 uur ds. A.H. Driest (Groningen)