Activiteiten

ma. 3 juni  Bijbelgespreksgroep t.h.v. P. Malda, 19.45 uur

zo. 9 juni    Afleggen van openbare geloofsbelijdenis.

wo. 12 juni Visitatie vanuit de classis, aanvang 20.00 uur

vr. 21 juni   ZAM-SAMavond, Locatie Groot Kahool (fam. P.Malda)18.00-22.00 uur

ma. 24 juni  Vergadering kerkeraad met diakenen, 19.30 uur