Info voor de gemeente in tijden van lockdown Blije, 19 december 2020 Geliefde broers en zussen in Christus, Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor ons als land, als individu en als kerk. 2020 zal de boeken ingaan als een rampjaar op het gebied van de gezondheid en zorg, voor de economie en het levensgeluk. In alle ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de kerkenraad zichzelf telkens afgevraagd wat de juiste beslissingen zijn. Over en weer kom je verschil van mening tegen. Langzamerhand komen we er als kerk achter dat je ondanks verschil van mening, elkaar niet hoeft kwijt te raken. Dat werd ook duidelijk in de waardering en betrokkenheid van u als gemeentelid naar ons als kerkenraad. Als kerkenraad hopen we en bidden we dat we elkaar in deze tijd kunnen blijven vasthouden. We hopen dat we elkaar ook kunnen blijven bepalen bij het bevrijdende evangelie dat er voor ons leven en onze toekomst betaald is. In 2020 konden we voor onze geestelijke groei in beperkte mate samenkomen in de zondagse erediensten. Daardoor wordt er in ons persoonlijke leven nog meer een beroep gedaan om vorm en inhoud te geven aan de relatie met Christus in de kracht van de Geest. Alleen door deze voortdurende geestelijke voeding blijft je geloof gezond. Als kerkenraad roepen wij u hiertoe op, om daar persoonlijk of met uw gezin vorm aan te geven. Draag in uw gebeden alle mensen op aan de Heer die geraakt worden door deze uitzonderlijke tijd. Draag de wereld, Nederland, Blije en onze kerk op aan de Heer. Gebed is de voornaamste taak van ons allen.

Dit alles neemt niet weg dat we als kerkenraad opnieuw een besluit moesten nemen over de vormgeving van de erediensten op zondag. In het verleden hebben we altijd de lijn van de overheid en de adviesorganen zoals het R.I.V.M. gevolgd en zijn niet van plan om daarvan af te wijken. Als kerk hebben wij tegelijk een eigen verantwoordelijkheid. Met de nieuwe lockdown-maatregelen is er niets veranderd aan de regelgeving voor de kerken. Daarom hebben wij als kerkenraad besloten vooralsnog door te gaan met de erediensten zoals we die de laatste tijd hebben vormgegeven. We blijven per kerkdienst één wijk uitnodigen om te komen, maar blijven tegelijkertijd een vinger aan de pols houden met het oog op het aantal besmettingen in de regio. Elke woensdag is daarvoor een ijkpunt. Mocht dat te veel oplopen, dan moeten ook wij besluiten om af te schalen naar online-diensten. We willen iedereen oproepen om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen in acht te nemen.

We willen de mogelijkheid blijven bieden aan eenieder om (in beperkte mate) naar de kerk te blijven komen. De kerkdiensten zijn belangrijk om de band met de kerk en gemeente vast te houden. We hebben alle begrip voor broers en zussen die niet de vrijmoedigheid hebben om te komen. Blijf in dat geval gerust thuis en kijk online mee. Blijf thuis indien u of iemand uit uw directe omgeving klachten heeft. We doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid.

Over dit besluit van de kerkenraad kan verschillend gedacht worden. We willen daarom extra benadrukken dat we niet oproepen om ongehoorzaam te zijn aan de overheid. Sterker nog, we roepen iedereen op om de overheid in alles te gehoorzamen tijdens deze harde lockdown, zodat er niks op hem of haar aan te merken valt. Laten we zo in de gemeente ernaar streven om de Heer en elkaar te blijven dienen. Laten we trouw zijn aan alles wat in Gods Woord beschreven staat. En laten we bovenal de hoop op God niet verliezen en bidden om herstel uit deze crisis. Juist in de tijd van Kerst mogen we geloven dat Hij ons wil troosten en bemoedigen met zijn nabijheid. De kerkenraad wenst u een goede tijd en Gods onmisbare zegen toe. In Christus verbonden,

Een hartelijke groet, De kerkenraad