Mededeling 19 december

Info voor de gemeente in tijden van lockdown Blije, 19 december 2020 Geliefde broers en zussen in Christus, Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor ons als land, als individu en als kerk. 2020 zal de boeken ingaan als een rampjaar op het gebied van de...

Medeling corona 19 maart 2020

Blije, 19 maart 2020. Gereformeerde Kerk Blije-HolwerdGeliefde broeders en zusters in Christus,Woensdagavond is de kerkeraad opnieuw bij elkaar geweest om de voortgang te besprekenten aanzien van het houden van de kerkdiensten en ook ten aanzien van het onderhouden...

Advies omtrent corona 13 maart 16:00

Blije, 13 maart 2020 16.00 uGeliefde broeders en zusters in Christus,Veel gemeenten vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen in verband met hetcoronavirus. Dat geldt ook voor ons als kerkenraad en kerk in Blije.We volgen de instructies van de overheid en het...